Zabytki

Jesteś tutaj:
Strona Glówna / Atrakcje / Zabytki

Zabytki

Zachęcamy do zwiedzania zabytków:

 • Zamek z ogrodem zamkowym i Stare Miasto w Ciechanowie,

 • Muzeum Wsi Mazowieckiej pod Ciechanowem razem z muzeum maszyn rolniczych, lokalnymi wystawami, archeologicznymi, etnicznymi, czy łowiectwa;

 • do obejrzenia Pałacu w Opinogórze oraz do wędrówek po Równinie Mazowieckiej i Raciąskiej i wzdłuż pięknego dorzecza Narwi i Wisły.

 • Istnieje też możliwość zwiedzenia zespół pałacowo-dworskiego w Nacpolsku, Dziektarzewie, Glinojecku itp.

 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 • Izba pamięci Guzikarstwa w Sochocinie niedaleko Płońska, przed 100 laty było o tym miejscu bardzo głośno, zaczynając od Indii, poprzez dalekie rejony Rosji aż do Madagaskaru. Prawdopodobnie w roku 1847 zatrzymał się tutaj przybysz z zaboru austriackiego o nazwisku  Sinoradzki. Zakochał się i ożenił z miejscową dziewczyną i pozostał na stałe. Rozpoczął rozwijanie swojej wielkiej pasji powstała produkcja guzików. Były starannie wykonane, ciekawe i piękne, więc Ich sława szybko obiegła całe Imperium Rosyjskie i nie tylko.

 • Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

  Zobacz zabytki w naszej bliższej i dalszej okolicy:

  Płońsk:

 • Zespół pokarmelicki: Kościół parafialny p.w. św. Michała, d. klasztor, mur - XVI, XVIII w., dzwonnica, mur - 2 poł. XIX w. oraz całe wyposażenie wnętrz Dom, ul. Rynek 4a - XIX w.

 •  Dom, Pl. 15-go sierpnia 21, 21a (d. ul. Rynek 21) - XIX w.,

 •  Płońsk - Wczesnośredniowieczne grodzisko zw. „Górą Kawałkowskiego”,
  - Zespół podworski: dwór, mur - 1 pol. XIX /XX w, oficyna, mur - k. XIX w, budynek gospodarczy, mur, pozostałości parku - k. XIX w.

 •  Więzienie, ob. Areszt Śledeczy, ul. Warszawska 49, mur - k.. XIX w.

 •  Zespół cmentarza parafialnego: cmentarz rzymsko-katolicki - 1779 r., kaplica grobowa małż. Grobickich, mur - 1876 r.

  Miasto Raciąż:
   

 • Zespół kościoła: Kościół p.w. Wniebowzięcia MB, kaplica przedpogrzebowa, ceglana konstrukcja bramy, cmentarz wraz z warstwą kulturową i drzewostanem - XIX w.

 • Budynek Plebani przy ul. Wolności 14 - 1928-1929,

 • Bożnica, obecnie Szkoła, ul. Kilińskiego 12, mur - k. XIX w.

 • Park miejski przy ul. Mławskiej - 1 ćw. XX w.

 • Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki - XIX w.

 •  Cmentarz żydowski - XIX w.

 •  Grodzisko wczesnośredniowieczne - XII w.

  Gmina Płońsk

 • Bogusławice - Zespół dworski: dwór, mur - 4 ćw. XIX w., park - k.. XIX w.,
  spichlerz, mur

 •  Ćwiklin - Zespół dworski: dwór drewniany - k.. XIX w., obora, mur - p. XX w.,
  park – k. XIX w.

 •  Dalanówko - Zespół dworski: dwór, mur - ok.. 1910 r., park - k.. XIX w.,

 •  Ilinek - Park podworski krajobrazowy - XIX/XX w.

 •  Jeżewo - Zespół dworski: dwór, mur - 2 ćw. XIX w.(ruina), park - poł. XIX w.

 •  Koźminy Nowe - Zespół dworski: dwór drewniany - pocz. XX w., park - pocz. XX w., budynek gospodarczy, piwnica podworska - 1 ćw. XX w.

 •  Lisewo - Kaplica mariawitów, mur - pocz. XX w.

 •  Skarżyn - Zespół podworski: dwór, mur, park - 2 poł. XIX w., Rządcówka, mur - pocz. XX w., pozostałości parku - k.. XIX w.

 •  Strachówko - Zespół dworski : dwór, mur - 1 poł. XIX w., park, aleja dojazdowa, system wodny - k. XIX w.

 •  Szpondowo - Zespół dworski: dwór drewniany - ok.. 1900 r. park - pocz. XX w.

 •  Woźniki - park - k. XIX w.

  Gmina Raciąż

 • Drozdowo - Zespół podworski: dwór, mur - 1900 r., pozostałości parku - k. XIX w.

 • Dobrska - Zespół dworski: dwór, mur, park - pocz. XX w.

 • Gralewo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Małgorzaty: kościół, mur XVI/XX w., dzwonnica, mur - 1925 r., cmentarz przykościelny, zespół cmentarza parafialnego: cmentarz rzymsko-katolicki - 2 poł. XIX w., kaplica cmentarna - 1860 r.

 • Kaczorowy - Zespół dworski: dwór, mur - ok. 1870 r., park dworski - k. XIX w.

 • Koziebrody - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Jakuba: dwór, mur - XIX/XX w., cmentarz przykościelny, kaplica grobowa, mur - ok.. 1900 r., cmentarz parafialny rzymsko-katolicki - 1 poł. XIX w.

 • Krajkowo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Trójcy: kościół, mur XVI/XVIII/XX w., cmentarz przykościelny, dzwonnica drewniana - XIX w., kaplica grobowa, mur - ok. 1900 r., pozostałości parku, cmentarz parafialny - ok. 1850 r.

 • Kraśniewo - Zespół dworski: dwór, mur - k. XIX w, pozostałości parku - poł. XIX w.

 • Łempino - Zespół dworski : dwór-mur - ok. 1800 r. (ruina),pozostałości parku-k. .XIX w.

 • Niedróż Młody - Zespół dworski : dwór, ob. Nadleśnictwo, mur - ok. 1990 r., park - poł. XIX w.

 • Unieck - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Starszego: kościół drewniany - 1871 r., dzwonnica drewniana - 4 ćw. XIX w., dwór ob. szkoła, mur. pocz. XX w., cmentarz parafialny rzymski-kat. - 2 poł. XIX w.

 • Żukowo Wawrzonki - Zespół dworski: dwór, mur - ok.. 1935 r., pozostałości parku - k. XIX w., spichlerz-mur, obora-mur, chlewnia-mur, stodoła-mur, kuźnia-mur, lodownia-mur - XIX w.

  Gmina Baboszewo

 •  Baboszewo - Kościół Parafialny p.w. M. B. Częstochowskiej, mur - 1909-1914 r., cmentarz przykościelny, plebania, mur - pocz. XX w., dwór (ob. budynek Banku , mur - ok. 1817 r., cmentarz parafialny rzym.- kat.- 2 poł. XIX w., młyn, mur - 1920 r.

 • Dłużniewo - Zespół podworski : dwór, mur - 2 poł. XIX w., park - 2 poł. XIX w.

 • Dramino - Zespół dworski : dwór (ob. szkoła), mur - ok. 1900 r.

 • Drozdowo Sienkacz - Cmentarz wojskowy - 1915 r.

 • Dziektarzewo - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Katarzyny : kościół, mur - XV-XVIII w., dzwonnica, mur - k. XIX w., cmentarz przykościelny, ogrodzenie cmentarza, mur - ok. 1900 r., zespół dworski : dwór drewniany - 2 poł. XIX w., park - XIX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 po. XIX w., kaplica grobowa, mur - pocz. XX w., brama cmentarna drewniana. - 1917 r., cmentarz wojenny - 2 poł. XIX w.

 • Galomin - park - XIX w.,

 • Kiełki - Park podworski - pocz. XIX w.

 • Lutomierzyn - Cmentarz wojenny - 1915 r.

 • Mystkowo – Dwór i zabudowania dworskie z 1921 r – majątek rodzinny Władysława Staniszewskiego – pierwszego starosty miasta Gdynia i starosty Grodzko- toruńskiego

 • Niedarzyn - Pozostałości parku dworskiego - XVIII w.

 • Rzewin - Dwór drewn./tynk. (obecnie szkoła) - ok. 1880 r.

 • Sarbiewo - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Stanisława : kościół drewniana.- 2 poł. XVII w., dzwonnica, drewn. - XVIII w., cmentarz przykościelny, plebania, mur - ok. 1925 r., cmentarz parafialny rzym.-kat. 2 poł. XIX w

 • Sokolniki - Cmentarzysko z okresu lateńskiego.

   Gmina Czerwińsk

 • Czerwińsk - Układ urbanistyczny - k. XVI-XIX w., Zespół Kościelno-Klasztorny (Opactwo kanoników regularnych, ob. salezjanów), kościół parafialny p. w. Zwiastowania NMP, mur - XII-XV-XVII w., klasztor, mur - XVI-XX w., spichlerz, ob. plebania, mur - XV-XX w., wieża-dzwonnica, mur - XV w., zabudowania gospodarcze, mur - XVII w., ogrodzenie, mur - 1470-1502 r, XVII/XIX w., schody, kam. - 1916 r., ogród - XVIII/XX w., cmentarz parafialny - XV, XIX w., dzwonnica drew. - XIX w., cmentarz żydowski - ok. 1935 r.,

 • Chociszewo - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Leonarda: kościół drewniany. - 1830- 1835, dzwonnica, mur - k. XIX w, cmentarz przykościelny, zespół dworski, dwór (ob. szkoła), mur - 3 ćw. XIX w., bud. folwarczny, mur - XIX w., park - 2 poł. XIX w., cmentarz parafialny - poł. XIX w.

 • Gawarzec Górny - Park krajobrazowy - 1 poł. XIX w

 • Grodziec - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Bartłomieja : kościół drewn.. - XIX w., dzwonnica drewniana.- 1 poł. XIX w., cmentarz przykościelny - 2 poł. XIX w. plebania, mur - 3 ćw. XIX w., cmentarz parafialny - 1 poł. XIX w.

 • Kuchary Skotniki - Zespół dworski : dwór, mur -XVIII/XIX w.,  spichlerz, mur - k. XIX w., park - poł. XIX w.

 • Miączyn - Zespół dworski : dworek drewniana. XIX w., park - pocz. XX w.

 • Nieborzyn - Zespół dworski : dwór, mur, park krajobrazowy - 2 poł. XIX w.

 • Przybójewo - Pozostałości zespołu dworskiego : gorzelnia, mur, park - k. XIX w.

 • Radzikowo - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Jana Chrzciciela : kościół drewniana. 1712, 1936, cmentarz przykościelny, cmentarz parafialny

 • Raszewo - cmentarz mariawicki - ok. 1920 r.

 • Sielec - Pozostałości zespołu dworskiego: park - poł. XIX w., oficyna, mur - 2 poł. stajnia, mur - 2 poł. XVIII w., stajnia, mur, 1916 r.

 • Wólka  Przybojewska - Zespół pałacowy : pałac, mur - ok. 1925 r., oficyna, mur -XIX w., park - pocz. XX w., stodoła drewn. - pocz. XX w., spichlerz, mi\ur - pocz. XX w.

   Gmina Dzierzążnia:

 • Dzierzążnia - Spichlerz drewn.- 1987 r.

 • Cumino - Zespół dworski : dwór, ob. szkoła, mur - 1926 r., park - pocz. XX w.

 • Gumino -Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Pankracego : kościół, mur - XV/XVII/ XX w., brama dzwonnicza, mur - 2 poł. XIX w., cmentarz przykościelny, plebania drewniana - 1920 r., cmentarz parafialny rzym.-kat. - XIX w.

 • Kucice - Zespół Kościoła Filialnego p. w. św. Michała Archanioła: kościół drewn. - 1783-1850, dzwonnica. mur - pocz. XX w., cmentarz przykościelny, plebania, sala katechetyczna, mur pocz. . XX w., pozostałości zespołu dworskiego : obora, mur - pocz. XX w., piwnice, mur - pocz. XX w., resztki parku - 2 poł. XIX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w

 • Kucice Nowe - cmentarzysko neolityczne - ok. 2000 lat. p.n.e.

 • Podmarszczyn - cmentarzysko szkieletowe - XI w.

 • Siekluki - dwór, mur - 2 poł. XIX w.

 • Skołatowo -Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Achacjusza i Towarzyszy : kościół, mur - 1927 r., ogrodzenie z dzwonnicą, mur - ok. 1930 r., cmentarz przykościelny, plebania, mur - ok. 1930 r., dwór, mur - ok. 1925 r., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 1 poł. XIX w.

 • Wierzbica Pańska - młyn wodny drewn./mur. - pocz. XX w.

 • Wilamowice - dwór, mur - pocz. XX w.

  Gmina Joniec:

 • Joniec - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Ludwika : kościół, mur - XVIII/XIX w., dzwonnica, mur - XVIII w., cmentarz przykościelny, plebania, mur - k. XIX w., młyn drewn.- ok. 1920 r., cmentarz parafialny rzym.- kat. - 2 pol. XIX w.

 • Królewo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Zygmunta : kościół drewn. - XVII/XIX w., dzwonnica drewn. - k. XIX w., cmentarz przykościelny, plebania, mur - 1938 r., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł XIX w.

 • Omięciny - Pozostałości zespołu dworskiego: budynek gosp., mur/kam.- 1 ćw. XX w., pozostałości parku - k.. XIX w.

 • Popielżyn Zawady - Zespół dworski : dwór, mur - XIX w. (przebudowany), ogród - XIX w.

 • Wrona - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego : kościół, mur XIX w., cmentarz przykościelny, plebania, mur - ok. 1920 r., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w

  Gmina Naruszewo:

 • Krysk Stary - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Floriana : kościół, mur - XV/XVI/ XIX w., dzwonnica, mur, cmentarz przykościelny, plebania, ogrodzenie, mur - 1907 r., zespół dworski: dwór, mur - pocz. XIX w., park - XVIII/XIX w. cmentarz parafialny rzym.-kat. - 1 poł. XIX w.

 • Nacpolsk - Zespół pałacowy : pałac, mur - XIX w., oficyna, mur - 1884 r., park - 2 poł. XIX w., most, brama główna, rządcówka, czworaki, trojaki, ośmioraki, oranżeria, powozownia, stajnie, kuźnia, chlew, obora, mur - k. XIX w., zajazd drewniany - k. XIX w.

 • Naruszewo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Przenajświętszej Trójcy (d. św. Tekli): kościół drewn., dzwonnica drewn., cmentarz przykościelny - XVIII w., plebania, mur - XIX/XX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w.,
  - Pieścidła - pozostałości parku - poł. XIX w., grodzisko wczesnośredniowieczne - XII w.

 • Radzymin - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła : kościół, mur - XVIII, XX w., dzwonnica drewn. - XIX w., cmentarz przykościelny - pocz. XV w., plebania, bud. gosp., mur - pocz. XIX w., zespół dworski : dwór, mur - XVIII, XX w., park - XIX w., gorzelnia, mur - pocz. XX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w., grodzisko wczesnośredniowieczne

 • Radzyminek - Zespół Parafii Mariawitów , cmentarz mariawicki - pocz. XX w.

 • Skarboszewo - Zespół dworski : dwór, mur - pocz. XX w., pozostałości parku – k. XIX

 • Sobanice - pozostałości parku - k. XIX w.

 • Sosenkowo - pozostałości zespołu folwarcznego : budynek zarządcy, czworaki, obory, spichlerz, chlewnia, stodoły, kuźnia, wozownia, ziemianki, mur/drew./kam. - XIX/XX w.

 • Strzembowo - Zespół pałacowy : park, mur - ok. 1870 r., park - k. XIX w.,
  - Tustan - Leśniczówka drewn. - pocz. XX w., czworak, nur - XIX/XX w., obora, spichrz, mur/kam. - 1889 r

 • Wichorowo - Dworek, mur - 1 ćw. XX w.,
  - Wróblewo - Zespół dworski : dwór, mur - ok. 1930 r. (obecnie sklep), pozostałości parku - XIX/XX w.

 • Zaborowo - Zespół dworski :dwór, mur, park - poł. XIX w., młyn , mur - XIX/XX w.

 • Żukowo - Zespół Kościoła Parafialnego : kościół, dzwonnica, plebania (drewn.) - XVIII w., obora, mur -XIX/XX w., cmentarz przykościelny, cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w., cmentarzysko wczesnośredniowieczne,

 • Żukówek - Zespół folwarczny :budynek zarządcy, ośmiorak, ziemianki, mur - 1908 r., czworak, mur - pocz. XX w., obora, chlewnie, gorzelnia, bud. przy gorzelni, magazyn mur/kam. - pocz. XX w

   Gmina Nowe Miasto:

 • Gawłowo - Pozostałości zespołu dworskiego : bud. gosp., mur - ok. 1900 r.,
  - Gościmin Wielki - Ogród dworski - XIX w.

 • Grabie - Młyn, mur/drewn. - 1 ćw. XX w., cmentarz ewangelicki - 1 poł. XX w.

 • Miszewo - Zespół dworski - dwór, mur - pocz. XX w., pozostałości parku - k. XX w.

 • Modzele Bartłomieje - Pozostałości parku - k. XIX w.

 • Nowe Miasto - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Trójcy : kościół, mur - XV, XVII w., dzwonnica drewn. - poł. XIX w., cmentarz przykościelny, ogrodzenie wokół kościoła, mur - k.. XIX w., plebania, mur - pocz. XX w., cmentarz parafialny rzym.- kat. - 2 poł. XIX w., cmentarz żydowski - poł. XIX w., cmentarz wojenny - 1915 r.,
  - Omięciny - Pozostałości zespołu dworskiego : park krajobrazowy - k. XIX w spichlerz. kam./mur XIX w

  Gmina Sochocin:

 • Biele - Grodzisko wczesnośredniowieczne

 • Bolęcin - Cmentarz wojenny - 2 poł. XX w.

 • Gutarzewo - Park podworski - XVIII w.

 • Niewikla - Zespół pałacowy : pałac, mur - k. XIX w., park, aleje dojazdowe, czworak, mur - ok. 1930 r.

 • Smardzewo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. NMP : kościół, mur - 1930-38 r., cmentarz przykościelny, pozostałości zespołu dworskiego ; park - XIX w., bud. gospodarcze, mur - ok. 1930 r.

 • Sochocin - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela : kościół, mur - 1908-18, cmentarz przykościelny, ogrodzenie wokół kościoła, mur - 1895 r., plebania, mur - pocz. XX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - XX w., cmentarz żydowski - XIX w.

  Gmina Załuski:

 • Kamienica - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Opatrzności Bożej : kościół, mur - 1936-1950 r., dzwonnica, mur, cmentarz przykościelny, plebania, mur - 1927 r., pozostałości parku dworskiego - XIX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w.,

 • Kroczewo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. MB Bolesnej : kościół, mur - XV/XX w., cmentarz przykościelny, plebania, mur - ok. 1920 r., bud. gosp. przy plebani, mur - XIX/XX w., park podworski - 2 poł. XIX w.

 • Szczytno -Zespół dworski : dwór, drewn - 1 poł. XIX w., park - poł. XIX w.

 • Załuski - Zespół dworski : dwór, mur - k. XIX w., bud. gosp., mur/drew. - ok. 1900 r., bud. podworski, mur - ok. 1930 r., pozostałości parku - k. XIX w.

 • Zdunowo - Zespół pałacowy : pałac, mur - 1905-191-, park - XIX w

   

KONTAKT

Masz pytania?

 Mystkowo 22,
09-130, Baboszewo,
Powiat płoński

 795 577 738

 23/ 664 25 08

 recepcja@dwormystkowo.pl

Dział marketingu:
 manager@dwormystkowo.pl
 734 421 366


PARTNERZY:

 

Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK